...w grudniu

..Zespół zostaje przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
Kierownikiem zostaje Ireneusz Cuglewski
Stan Wojenny przerywa działalność GOK-u

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW