ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KAMIENICA


ADRES

GOKSiR Kamienica Polska,
ul. Marii Konopnickiej 135a,
42-260 Kamienica Polska

TELEFON

+48 34 32 73 212

Zespół Folklorystyczny „Kamienica”

…od 50 lat przenosi dzieci, młodzież oraz dorosłych do krainy polskiego folkloru. Został założony w 1970 roku z inicjatywy Pana Tadeusza Sędziwego przy Spółdzielni Tkaczy i Dziewiarzy w Kamienicy Polskiej  jako zespół śpiewaczy. Kierownictwo muzyczne objął wówczas zawodowy muzyk Filharmonii Częstochowskiej – Pan Kazimierz Sochacki. Zespół składał się z 12 chórzystów i 4- osobowej kapeli. Kolejnymi kierownikami byli: 1975 – Alojzy Kubicki, 1976- Edward Gajda, 1981- Ireneusz Cuglewski, 1983 – Ryszard Strojec. Od roku 1984 kierownikiem Zespołu został Pan Grzegorz Ciejpa, który w roku 1987 przekształcił go w typowy Zespół Pieśni i Tańca.

Zespół Folklorystyczny KAMIENICA, biorąc udział w licznych imprezach państwowych i lokalnych, już od wczesnych lat istnienia odnosił sukcesy m.in. w roku 1984 I miejsce w IV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych KGWiZMW w Częstochowie oraz 1988r. I miejsce w VI Wojewódzkim Finale Przegladu Zespołów Artystycznych I Folklorystycznych wsi częstochowskiej. Od 1990 roku za przygotowanie taneczne zespołu odpowiedzialni byli Zofia i Jan Czechlewscy – czołowi tancerze i instruktorzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W ciągu kilku lat Zespół ”Kamienica” stał się jednym z najlepszych zespołów folklorystycznych w okręgu częstochowskim.

Umiejętności członków grupy docenione zostały w licznych konkursach i przeglądach. Zespół Folklorystyczny KAMIENICA jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień: m. in. 1996r. i 1997r. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, 1998 r. I Nagroda na V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Województwa Częstochowskiego, 2000 r. Nagroda Starosty Częstochowskiego oraz w 2000 r.  I nagroda w VI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie.

W roku 2013 rolę kierownika i choreografa Zespołu przejął Piotr Drużny. Od roku 2017 roku  choreografem oraz kierownikiem Zespołu jest Pan Jan Czechlewski, wcześniej z Zespołem związany. Od 2018 roku Zespół Folklorystyczny rozszerzył swoja działalność o grupę śpiewaczą    której instruktorem został Piotr Górnicz. Grupę tę doceniono na III Edycji Festiwalu Folklorystycznego „Zza miedzy”  (zajęła tam II miejsce).

Zespół koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą. Podczas wielu lat działalności jego reprezentanci mieli okazję występować w wielu miejscach w całej Polsce, a także brali udział w międzynarodowych festiwalach w: Austrii, Danii (dwa razy), Czechach (sześć razy), Niemczech, Hiszpanii (dwa razy), Grecji, we Włoszech (dwa razy), Belgii, Turcji, na Węgrzech (trzy razy), Chorwacji, na Litwie, w Mołdawii oraz w Bułgarii.  Zespół Folklorystyczny „KAMIENICA” gościł u siebie grupy folklorystyczne z: Austrii, Danii, Czech, Hiszpanii, Japonii, Serbii, Włoch, Białorusi, Grecji, Chorwacji, Słowenii, Mołdawii i Turcji.

Obecnie zespół tworzą dwie grupy wiekowe: dziecięca i młodzieżowa.  Uczestnictwo w zajęciach taneczno-wokalnych pozwala młodym artystom poznawać tradycyjne polskie tańce i przyśpiewki. Rozwijają oni swoje umiejętności pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas zajęć młodzi artyści uczą się również zasad pracy w grupie i szacunku wobec innych ludzi oraz poznają piękno dziedzictwa narodowego.

W bogatym repertuarze KAMIENICA posiada pieśni i tańce regionalne (częstochowskie, śląskie, krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, łowickie, cieszyńskie, wielkopolskie jak również Beskidu Żywieckiego) oraz wszystkie tańce narodowe, tj. polonez, kujawiak, oberek, krakowiak i mazur. Ponadto dwa widowiska obrzędowe, tańce i zabawy muzyczno-taneczne dla dzieci.

Zespół Kamienica zapewnia oprawę artystyczną podczas wydarzeń odbywających się m. in. w szkołach, muzeach, domach kultury czy też na rozlicznych przeglądach i festiwalach. Występuje charytatywnie na rzecz chorych dzieci i osób starszych.

MUZYKA TANIEC ŚPIEW