The Blog

Stan wojenny

0 comments
...w grudniu..Zespół zostaje przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Kierownikiem zostaje Ireneusz Cuglewski Stan Wojenny przerywa działalność GOK-u
Read More

1981 Październik

0 comments
...w październiku...z Zespołu odchodzi Edward Gajda
Read More

MUZYKA TANIEC ŚPIEW