The Blog

Stan wojenny

0 comments
...w grudniu..Zespół zostaje przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Kierownikiem zostaje Ireneusz Cuglewski Stan Wojenny przerywa działalność GOK-u
Read More

MUZYKA TANIEC ŚPIEW