The Blog

1983 Dzień Seniora

0 comments
„Na chłopski rozum”...Zespół po kierunkiem Ireneusza Cuglewskiego wystawia w sali OSP z okazji Dnia Seniora jednoaktówkę pt.: „Na chłopski rozum” ...kierownictwo GOK-u...
Read More

Stan wojenny

0 comments
...w grudniu..Zespół zostaje przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Kierownikiem zostaje Ireneusz Cuglewski Stan Wojenny przerywa działalność GOK-u
Read More

MUZYKA TANIEC ŚPIEW