„Na chłopski rozum”

…Zespół po kierunkiem Ireneusza Cuglewskiego wystawia w sali OSP z okazji Dnia Seniora jednoaktówkę pt.: „Na chłopski rozum”

…kierownictwo GOK-u obejmuje pani Małgorzata Szaniawska.

…w grudniu kierownictwo Zespołu obejmuje pan Ryszard Strojec

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW