I miejsce

…jesienią zespół otrzymał Stroje Częstochowskie i tańczył w nich na VI Przeglądzie Zespołów Artystycznych i Folklorystycznych Wsi Częstochowskiej. Został zaprezentowany program obrzędowy nawiązujący do początków tkactwa w Kamienicy Polskiej. Po przejściu przez eliminacje rejonowe w Myszkowie zespół brał udział w Koncercie Finałowym, który odbył się 27 listopada 1998r. w Filharmonii w Częstochowie. „Kamienica” zdobyła w swojej kategorii I miejsce.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW