Przegląd Kapel i Chórów Ludowych

W maju Zespół uczestniczy w Przeglądzie Kapel i Chórów Ludowych woj. katowickiego.
Zespół zajmuje II miejsce.

…do Zespołu dochodzą:
Elsa Hak
Eugenia Krzechka
Wanda Dojwa

Kierownikiem muzycznym zostaje pan Alojzy Kubicki.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW