1970

’…z inicjatywy Pana Tadeusza Sędziwego przy Spółdzielni Tkaczy i Dziewiarzy w Kamienicy Polskiej zostaje założony Zespół Folklorystyczny. Kierownictwo muzyczne obejmuje zawodowy muzyk Filharmonii Częstochowskiej Pan Kazimierz Sochacki. Zespół składał się z dwunastu chórzystów i czteroosobowej kapeli.

Skład Chóru:
Maria Goldsztaj
Halina Klar
Edmunda Wagner
Henryka Mader
Alfreda Blachnicka
Zofia Bulska
Zofia Leszczyńska
Cecylia Rembowska
Stanisława Forcz
Maria Brzozowska
Józefa Fazan
Bolesław Goldsztajn
Skład Kapeli:
Alfred Prudzic
Marian Szmida
Marian Hada
Tadeusz Sędziwy

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW