...pierwszy wyjazd.

…Zespół został poproszony o uświetnienie swym śpiewem Dożynek w Przyrowie.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW