W 1995 roku

…minęło ćwierć wieku istnienia „Kamienicy”. 19 sierpnia odbył się uroczysty koncert jubileuszowy. Na swoje 25. urodziny Zespół zaprosił ciekawych gości: Grupę Folklorystyczną „Montaraces y Charros” z Salamanki w Hiszpanii. Zespół Śpiewaczy „Polesie” z Pińska na Białorusi. Zespół „Myszkowiacy” z Myszkowa. Koncert na deskach sceny w Kamienicy Polskiej trwał ponad trzy godziny. Licznie zgromadzona publiczność zachwycała się tańcami z dalekiej Kastylii, pięknymi pieśniami Białorusinów oraz występem grupy z Myszkowa. Zespół zaprezentował program specjalnie przygotowany na tę okazję, a wykonywany przez wszystkie grupy wiekowe. Wójt Gminy Kamienica Polska oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Jubilatom Sztandar, który odebrał w imieniu członków „Kamienicy” P. Grzegorz Ciejpa. Na zakończenie odbył się uroczysty bankiet, na którym wspólnie bawili się zaproszeni goście oraz dostojni Jubilaci. Nie zabrakło tortu z 25 świeczkami – prezentu od choreografów – p. Zofii i Jana Czechlewskich.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW