W październiku

…Zespół Folklorystyczny „Kamienica” wyjechał do Mikołowa na Wojewódzką Galę Taneczną. W gali brały udział rozmaite zespoły taneczne, m.in. prezentujące taniec nowoczesny. Z powodu rezygnacji w udziale wielu zespołów, „Kamienica” była jedynym zespołem prezentującym taniec ludowy. Wykonana została suita krakowska. Za występ otrzymaliśmy wyróżnienie I stopnia.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW