W Finale

…Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zespół „Kamienica” zaprezentował się, tańcząc suitę lubelską.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW