6 grudnia

…„Kamienica” brała udział w imprezie mikołajkowej zorganizowanej dla dzieci objętej pomocą socjalną w naszej gminie.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW