Od 1 do 2 września

…w Częstochowie odbywały się II Europejskie Dni Sztuki Ludowej. Zespół „Kamienica” brał w nich czynny udział prezentując suity: śląską, krakowską, lubelską, rzeszowską i łowicką.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW