Pod koniec czerwca

…zespół koncertował na festynie zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej. Dochód z imprezy przeznaczono na potrzeby szkoły.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW