W dniu

…12 października 1996 roku w sali GOSiR odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy w Kamienicy Polskiej poświęcona sprawom kultury.
Radni złożyli podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia i zyczyli dalszych sukcesów!

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW