W czerwcu

…„Kamienica” wzięła udział w widowisku pt. „Wesele częstochowskie” wystawionym w Filharmonii z okazji 25-lecia istnienia województwa częstochowskiego. W tym przedsięwzięciu uczestniczyło wiele zespołów folklorystycznych z naszego regionu.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW