Weryfikacja

… w marcu Zespół poddał się weryfikacji do Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Okazją do prezentacji dorobku „Kamienicy” stał się występ z okazji Dnia Kobiet w Kole Emerytów i Rencistów. Kunszt tancerzy i kapeli wzbudził podziw komisji i weryfikacja przebiegła pomyślnie.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW