II Rejonowy Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

…w czerwcu zespół uczestniczył w II Rejonowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Rzeniszowie.

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW