Nowymi

…choreografami Zespołu „Kamienica” zostali soliści baletu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk” – Zofia i Jan Czechlewscy

Category: Time Machine

MUZYKA TANIEC ŚPIEW